Werkwijze

Een project start meestal met een niet-vastomlijnd idee. Dat kan bijvoorbeeld een knelpunt zijn in een organisatie zijn maar ook de behoefte aan een nieuwe website. Gezamenlijke enthousiasme en de wil om samen met u als klant een goed product te ontwikkelen is goed uitgangspunt van een nieuw project. Zeker bij een omvangrijk project is het niet eenvoudig en eigenlijk ook niet wenselijk, om vooraf het eindresultaat exact voor ogen te hebben. Een 'open mind' voor de nieuwste inzichten levert een beter eindresultaat op.

DMM Bys Development helpt u graag bij dat proces. Dat doen we bijvoorbeeld door, in overleg met u, een beschrijving op te stellen van alle functionaliteiten van de te ontwikkelen applicatie of website. Die beschrijving wordt definitief vastgelegd in een Functioneel Ontwerp. Maar hoe gaat het eindproduct er straks uit zien? Werkt het makkelijk, is het overzichtelijk en ziet het er mooi uit? DMM Bys Development maakt graag een of meerdere voorstellen voor het design. DMM Bys Development heeft een eigen ontwerp afdeling, waar  grafisch specialisten uw wens kunnen vertalen naar state-of-the-art designs die niet alleen grafisch verantwoord zijn, maar ook rekening houden met gebruikersvriendelijkheid (usability) en vindbaarheid. Desgewenst maken we meerdere voorstellen waar u uit kunt kiezen. Pas als het design naar wens is, wordt het verwerkt in de website of -applicatie.

In gezamenlijk overleg kunnen we zo vooraf bepalen hoe we uw wensen grafisch en functioneel verwerken tot het eindproduct. Het voordeel van het vooraf opstellen van een Functioneel Ontwerp is dat u als klant precies weet wat u van DMM Bys Development mag verwachten. Aan de andere kant heeft DMM Bys Development een goed beeld van uw wensen, waardoor de kosten van het project ook precies ingeschat kunnen worden. DMM Bys Development offreert altijd op basis van fixed price, fixed date. Zo weet u altijd wanneer u kunt beschikken over uw nieuwe website.

Afhankelijk van de omvang van het project, zal DMM Bys Development een of meerdere (senior) developers aan het project toewijzen. Alle DMM-developers werken op uniforme wijze. Alle developers zijn (of worden) ZEND gecertificeerd en ontwikkelen volgens het interne coding-protocol. Op die manier is uw project snel overdraagbaar en zal er altijd iemand binnen DMM Bys Development op de hoogte zijn van uw project. 

DMM Bys Development voert grote en complexere projecten meestal uit conform onze op Scrum gebaseerde projectmanagement methode. Bij de Scrum methode werken multidisciplinaire teams die in korte "sprints" deelprojecten opleveren. U als klant kunt, als u dat wilt, een actieve rol spelen in een Scrum-team. Dat levert zeker bij de grotere projecten het beste eindresultaat op. Samenwerking, communicatie en teamspirit zijn hierbij sleutelwoorden. 

DMM Bys Development nodigt u van harte uit om actief mee te denken en deel te nemen aan het ontwikkelproces van uw product. Maar de mate van uw betrokkenheid bij een project blijft uiteindelijk gewoon uw keuze. Indien u er de voorkeur aan geeft om het gehele design en development traject aan DMM Bys Development uit handen te geven, dan nemen wij die uitdaging ook graag aan. In dat geval presenteren wij u op de afgesproken opleverdatum de acceptatieversie van het project. U beslist dan of DMM Bys Development de opdracht naar wens heeft uitgevoerd en of het project "live" gezet mag worden. Mochten er daarna nog onvolkomenheden aan het licht komen, dan kent DMM Bys Development daarvoor een garantieperiode van meestal 3 maanden waarin DMM Bys Development deze onvolkomenheden kosteloos herstelt.

Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken