Missie en visie

Visie
De maatschappij verandert in een steeds hoger tempo. De snelheid waarmee de maatschappij verandert, wordt veroorzaakt door de snelheid van technologische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Een onderdeel van de maatschappij dat zich in hoog tempo ontwikkelt is de arbeidsmarkt. Online recruitment zal de komende jaren een toenemende rol gaan spelen bij werving van geschikte kandidaten. Tegelijkertijd wordt het voor werkgevers en intermediairs steeds belangrijker, om zichtbaar en onderscheidend te zijn binnen de toenemende vraag naar arbeid en het afnemende aanbod van geschikte kandidaten.

Daarnaast zijn ook inburgering, participatie en re-integratie sectoren die sterk in beweging zijn als gevolg van economische en maatschappelijke bewegingen.
Bedrijven en instellingen spelen in op deze ontwikkelingen, door zich op allerlei wijzen te onderscheiden: het optimaliseren van business processen, toepassing van nieuwe concepten, marketingtechnieken, het bedienen van niche-markten of door het bieden van kwalitatief sterke producten.

Missie
DMM Bys Development wil haar klanten ondersteunen bij optimalisatie van en zichtbaarheid en onderscheiding in hun activiteiten. DMM Bys Development   doet dit door een kwalitatief hoogstaand dienstenpakket te bieden: het leveren van maatwerk oplossingen (usability, design, technische realisatie en security van websites en webapplicaties) met een specialisme op het gebied van online recruitment, participatie en re-integratie. DMM Bys Development  legt daarbij de lat hoog: het ontwikkelen van Oplossingen die Werken. Techniek moet bijdragen aan het halen van commerciĆ«le doelstellingen en mag die nimmer belemmeren. De klant / eindgebruiker staat centraal, niet de techniek.

Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken