Webdevelopment

Bij DMM Bys Development werken we met ongeveer 20 mensen vol inzet en passie aan projecten voor onze opdrachtgevers. Soms zijn dat relatief eenvoudige websites, vaak ook complexe applicaties die veel inzet en creativiteit vergen. DMM Bys Development maakt bij de ontwikkeling van websites en -applicaties gebruik van producten die door externe partijen zijn ontwikkeld. In alle gevallen zijn dit producten die onder "open source" vallen.

Open source software is gewone software. Het grootste verschil ten opzichte van traditionele software is het licentiemodel. De open source licentie (GNU) geeft de licentienemer veel vrijheden. Zo heeft de licentienemer onbeperkt toegang tot de broncode ofwel 'de blauwdrukken' van de software, en mag deze de software aanpassen, kopiëren en verder verspreiden. Iedereen kan dus gebruik maken van de onder de open source ontwikkelde software, zonder dat hier dure licenties voor noodzakelijk zijn. De ontwikkeling van open source software gaat, afhankelijk van de software, vaak erg snel. Doordat de source code vrij beschikbaar is worden fouten snel gevonden en opgelost. Het gebruik van de Open Source software heeft als groot voordeel dat de programmatuur zelf geen geld kost. De kosten voor het eindproduct zijn daardoor vaak lager. DMM Bys Development gebruikt open source software voor zowel de ontwikkeling van websites als voor webhosting. Onze overwegingen hierbij zijn:

 • Ideëel; DMM Bys Development steunt de gedachte achter open source
 • Kwaliteit van de software is vaak beter en het verwerken van bugs gaat vaak sneller dan bij commerciële software
 • Prijstechnisch; voor Open Source software hoeven geen licentiekosten worden betaald terwijl de kwaliteit van de software vergelijkbaar is. De kosten voor de eindgebruiker zijn daardoor meestal wat lager.


DMM Bys Development maakt gebruik van de volgende (open source) tools en ontwikkelomgevingen:

LAMP platform
LAMP is een acroniem voor een aantal tools die onder "open source" vallen:
Linux: het besturingssysteem van de hostingfaciliteiten van DMM Bys Development waar de websites en webapplicaties die DMM Bys Development maakt, op draait.
Apache: de webserver. De webserver is de software die aansluiting met het internet heeft en waar webpagina's staan opgeslagen. Met behulp van de webserver worden deze pagina's gepubliceerd.
MySQL: de database waar alle data in wordt opgeslagen. Developers van DMM Bys Development zijn (aankomend) Certified MySQL Developer.
PHP: de programmeertaal waarin alle websites en webapplicaties die DMM Bys Development ontwikkelt, worden geschreven. Alle developers van DMM Bys Development zijn (aankomend) Zend 5 certified Engineer.

Typo3
TYPO3 is een Content Management Systeem waarmee de vormgeving, de functionaliteit en de inhoud van een website kunnen worden beheerd. Alle inhoud (content) zowel teksten als illustraties wordt centraal opgeslagen. Vanuit dit centrale punt kan de websites via de webbrowser op iedere locatie, door iedereen die daartoe geautoriseerd is, worden beheerd. Er is geen kennis van HTML, XML of andere programmeertalen nodig. Gebruik van een CMS als TYPO3 maakt niet aleen het beheer van een site eenvoudig maar kan ook zorgen voor een betere vindbaarheid van uw site. TYPO3 is hard op weg om wereldwijd marktleider te worden als open-source CMS met honderdduizenden websites en tienduizenden geregistreerde gebruikers!

DMM Bys Development kiest voor Typo3 vanwege:

 • Schaalbaarheid: Het is eenvoudig om binnen Typo3 nieuwe onderdelen aan de website toe te voegen. Ook is het eenvoudig om meerdere websites door 1 gebruiker te laten beheren. Dit is met name erg handig voor bedrijven die meerdere websites hebben.
 • Functionaliteit: De uitgebreide mogelijkheden van Typo3. Omdat Typo3 een 'open source' product is, wordt er op veel plaatsen in de wereld aan gewerkt. Het product ontwikkelt zich daardoor snel en breed. Bijkomend voordeel is dat de opties ook kunnen worden uitgezet, onderdelen die u niet nodig heeft zijn daardoor niet zichtbaar.
 • Ideologie: TYPO3 wordt gedistribueerd onder de zogenaamde GNU ('open source') licentie. Het gebruik van de TYPO3 programmatuur heeft als groot voordeel dat de programmatuur geen geld kost. DMM Bys Development rekent alleen een reële vergoeding voor de configuratie en/of training voor het gebruik van TYPO3 en jaarlijks voor het beheer van de benodigde configuratie.

Niet altijd Typo3
Hoewel DMM Bys Development vaak en graag met Typo3 werkt, kiezen we bij bepaalde projecten bewust voor een andere oplossing. Typo3 is en blijft een standaard product waar niet alle projecten in te vatten zijn. Bij zo'n 25% van de projecten kiezen we voor maatwerk of een andere oplossing die beter aansluit bij de vereisten van dat project.

SOLR/Lucene
SOLR/Lucene is een opensource zoektechnologie die veel gebruikt wordt voor het aanbieden van een geavanceerde zoekoptie binnen (web)applicaties. SOLR vervangt in veel gevallen het 'normale zoeken' in een database.
DMM Bys Development kiest voor SOLR/Lucene vanwege de mogelijkheden:

 • Zoekresultaten te sorteren op relevantie
 • Faceted Search en Filtering
 • Full-Text Search
 • Geoptimaliseerd voor hoge "webtraffic"
 • Performance optimalisatie
 • Zoeken in documenten
 • Fuzzy matching (zoals de ‘bedoelde u’ optie in Google)


Faceted search/navigation is een veel gebruikte navigatiemethode. Dit houdt in dat de eindgebruiker binnen een gekozen dataset kan filteren op criteria, waarbij vooraf aangegeven wordt hoeveel resultaten aan de voorwaarde voldoen. Een bekend voorbeeld is het filteren van zoekresultaten op vakantiesites of Funda.

SOLR kan worden ingezet in combinatie met TYPO3, zodat ook websites die binnen TYPO3 worden ontwikkeld, gebruik kunnen maken van deze imposante zoektechnologie.

Zend Framework
DMM Bys Development  ontwikkelt applicaties voor haar opdrachtgevers in een framework dat in eigen beheer is ontwikkeld. Dit framework is zodanig vernieuwend, dat DMM Bys Development  hiervoor een stimuleringssubsidie toegekend heeft gekregen. Het DMM Bys Development Framework is gebaseerd op het Zend Framework, ontwikkeld door Zend Technologies.


LinkedIn

DMM Bys Development  heeft ruime ervaring met het koppelen van websites en applicaties aan LinkedIn. DMM Bys Development  heeft voor meerdere opdrachtgevers een LinkedIn koppeling gerealiseerd, waarbij een CV van een LinkedIn profiel wordt opgehaald en wordt gematched met vacaturedatabases, of waarbij het CV wordt opgeslagen in een database.


InGoedeBanen.nl
InGoedeBanen.nl is een strategische partner van DMM Bys Development. Waar mogelijk en relevant, wordt InGoedeBanen.nl ingezet als applicatie voor vacaturebeheer en multiposting.


Actonomy

Actonomy ontwikkelt krachtige zoek- en matchtechnologie vooral gericht op HR-applicaties en vacaturebanken. Actonomy levert intelligente matching software voor (on)gestructureerde data. DMM Bys Development is 'integrator' voor Actonomy in Nederland: elke organisatie kan via DMM Bys Development de Actonomy software laten integreren in haar websites of webapplicaties.


Overige Partners/applicaties

DMM Bys Development werkt regelmatig samen met de volgende bedrijven aan projecten voor gezamenlijke opdrachtgevers: Traffic4U, Jungle Minds, Adwise (SEO); wazza, Igigiq, Max (design), Jelmer Soes Tekst & Redactie (copywriting). DMM Bys Development heeft ruime ervaring met het integreren van de (commerciele) producten van o.a.: Textkernel, Flexservice, Broadbean, OTYS, Carerix, Easyflex.

Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken Oplossingen die werken